Hoe gaat het verder PRAKTISCH in zijn werk ? Wat gaat het KOSTEN ?


De OFFERTE :

BEL-GEM maakt U vrijblijvend en gratis een offerte die is gebaseerd op een aantal vaste kriteria.
De offerte kan op twee manieren worden opgesteld :

1) Onmiddellijk , on line , op basis van vaste regieprijzen. Dit wil zeggen dat U de prijs betaalt voor wat U verbruikt per eenheid. Zo zijn de prijzen per afgelegde kilometer, per manuur, per tonage afval en vele andere vastgesteld. Na uitvoering van de werken wordt de som gemaakt van deze verbruikte produkten en gefactureerd. U ontvangt dus de prijzen per eenheid en kan zo zelf het totaal bepalen.

2) U maakt een keuze uit één van de onderstaande pakketten :
3) Op basis van de gegevens ter plaatse door ons opgesteld . Dit is een meer realistische en meestal goedkopere oplossing. Als basis worden dezelfde regieprijzen gehanteerd doch er kunnen forfaitaire prijzen worden gerekend voor verplaatsingen , manuren , afvalverwerking en andere. Daarenboven kunnen wij samen naar de gemakkelijkste oplossing zoeken . Immers vele factiren zijn belangrijk : perkeermogelijkheden, plaatsen van containers, afvaltransport naar nabijgelegen collega, afvaltransport per vrachtwagen, gebruik ladderlift, bereikbaarheid en afvoermogelijkheden ter plaatse .  Daarenboven kunnen wij meteen waardevolle voorwerpen selecteren  die in mindering op de factuur worden gebracht.


image-198136-ghghg.JPG
Opruimwerken te ZELE
Vullen van container "huisafval"
Een praktisch voorbeeld :
Een appartement op de eerste verdieping te ZELE is volgestouwd met huishoudelijk afval. Alles moet worden verwijderd en de plaatsen dienen borstelschoon achter gelaten te worden.  Er wordt een container 20m³ geplaatst. Er dient een administratief aangevraagd te worden voor het plaatsen van een container en dignalisatie dient te worden geplaatst. 2 werkmannen werken elk 6 uur om de container te laden.

BEL-GEM komt ter plaatse en maakt op basis van de regietarieven een totaalprijs.


Nadat de offerte door U werd goedgekeurd dient ze ondertekend terug worden overgemaakt aan BEL-GEM.
Particulieren betalen een principieel voorschot van 100€
Firma's voorzien van BTW nr, alsook  Overheidsdiensten, advocaten, curatoren, bewindvoerders en openbare instellingen betalen géén voorschot .

Overname van Inboedels ?

Op 2de hands, ebay  etc staan honderden iboedels te koop. Vele ervan staan er al maanden, zoniet jaren op. Moderne centra zoals IKEA zijn nu eenmaal aantrekkelijker voor de moderne mens dans die prachtige en originele eiken eetplaats waar onze ouders of wijzelf vele 10.000 Bfrs hebben voor betaald. Bel-Gem beperkt zich dan ook tot de overname van stukken  bij een opruiming .
Er bestaan geen vast prijzen voor doch over het algemeen kan gesteld worden dat je bvb voor een Luchter 15€ krijgt, witgoed dat nog degelijk functioneert van 25 tot 85€, lederen zetelstellen van 50 tot 150€. etc.... Véél hangt af van vraag en aanbod en de kwaliteit.  Uiteraard wordt dit onmiddellijk van je rekening in mindering gebracht.

image-198383-ronny.jpg
Vanaf hier gebeuren alle zaken in samenspraak en mits Uw akkoord.

- Een timing wordt afgesproken.
- De werkzaamheden worden geagendeerd
- eventuele administratieve aanvragen ( inname openbaar domein ) worden door ons gedaan
- eventueel wordt signalisatie geplaatst
- voertuigen, containers, laderlift en alle andere wordt door ons voorzien
- tenslotte voeren wij de werken uit.

De oplevering van de werken gebeurt in onderlinge afspraak.
U ontvangt tenslotte de factuur ter betaling.

Ronny Brackx
zaakvoerder BEL-GEM
Opruimwerken.vlaanderen